Impressum

Adolf Riedl GmbH & Co. KG
Ottostraße 2, DE-95448 Bayreuth

Telefoon: +49 (0) 921 - 884 - 0
Fax: +49 (0) 921 - 884 - 444

Internet: www.sunflair.de
E-mail: info@sunflair.de

Beherende vennoten:
Jens Friemann, Jens Ehrhardt

Bedrijfsvorm: Commanditaire vennootschap
Hoofdkantoor: Bayreuth
Registratiegerecht: Bayreuth HRA 318
Complementair: Riedl Verwaltungs GmbH
Hoofdkantoor: Bayreuth
Registratiegerecht: Bayreuth HRB 4005
Btw-nummer: DE 132352903

Design & realisatie: Agentur BRANDMARKER® GmbH, Bayreuth

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor onlinegeschillenbeslechting (OS). Dat vindt u onder https://ec.europa.eu/consumers/odr. Voor deelneming aan een geschillenbeslechtingprocedure voor een bemiddelingsorgaan voor consumenten zijn we niet verplicht en onder de gegeven voorwaarden ook niet bereid.

Belangrijke informatie

Als geregistreerde Admin-C voor dit domein zijn we volgens § 5 TDG (Teledienstegesetz) volledig verantwoordelijk voor de inhoud (foto's, teksten, links, ...) op deze site (incl. alle subsites). Voor de inhoud van sites van derden (bijv. door links) zijn we volgens § 5 II TDG niet verantwoordelijk. De reden hiervoor is dat het technisch onmogelijk en te ver gaand is alle verbonden sites van derden op de rechtmatigheid van hun inhoud te controleren. Een onderzoeksverplichting voor reeds bestaande links bestaat niet. Mocht u een link tegenkomen die naar een site verwijst die in strijd is met de wet, deel ons dat dan mee. We zullen de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

Inhouden van de website

We wijzen erop dat de gegevens op onze website zorgvuldig op foutenbronnen zijn gecontroleerd. Wij staan niet in voor de juistheid en de volledigheid van teksten, informatie en gegevens, zodat de aansprakelijkheid voor eventueel onjuiste informatie in het kader van het wettelijk toelaatbare uitgesloten is.

Alle rechten voorbehouden

Tekst, foto's, grafische voorstellingen, sound, animaties en video's alsook hun rangschikking op de website van Adolf Riedl GmbH & Co. KG vallen onder de bescherming door het auteursrecht en door andere beschermende wetten.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verbreid, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. De websites van Adolf Riedl GmbH & Co. KG bevatten bovendien foto's die onder het copyright van derden vallen.

Verwijzingen en links

Voor de inhouden van links die op onze internetpagina's worden geplaatst en voor de vandaar verder leidende links stellen wij ons niet verantwoordelijk. Bovendien distantiëren we ons van alle inhouden op de met onze internetpagina's verbonden sites en maken deze inhouden niet tot de onze. Dit geldt in het bijzonder voor alle veranderingen die na het plaatsen van de link aan de verbonden site worden aangebracht.

Fabrieksmerken

Indien niet anders aangegeven, zijn alle fabrieksmerken op de website van Adolf Riedl GmbH & Co. KG beschermd door het merkenrecht...

Materiaalsamenstelling:

Kleur(en):

Maten:

Cups: